Ανακοινώσεις https://www.nmc.hmu.gr/el el 2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) φοιτητών/τριών στο T.Τ.Δ https://www.nmc.hmu.gr/el/node/157 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) φοιτητών/τριών στο T.Τ.Δ</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="tzagarakis@nmc.hmu.gr">tzagarakis@nmc…</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Δευ, 26/08/2019 - 11:17</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p> </p> <p><span><span><strong><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL"><span>   Ηράκλειο 26/08/2019</span></span></strong></span></span></p> <p><span><span><strong><u><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</span></u></strong></span></span></p> <p><span><span><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL"> Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν </span></span></span><span><span><strong><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL">ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) </span></strong></span></span><span><span><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL">ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για <strong>2 ΘΕΣΕΙΣ </strong>στο <strong>Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) </strong>του <strong>ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ</strong> στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019.</span></span></span></p> <p><span><span><strong><u><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL">Πληροφορίες:</span></u></strong></span></span></p> <p><span><span><strong><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL">Τ.Τ.Δ </span></strong></span></span></p> <p><span><span><strong><span lang="EL" xml:lang="EL" xml:lang="EL">Τηλ. 2810379800</span></strong></span></span></p> <p> </p></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2019-08-26T08:16:02Z" class="datetime">Δευ, 26/08/2019 - 11:16</time> </div> </div> </div> Mon, 26 Aug 2019 08:17:59 +0000 tzagarakis@nmc.hmu.gr 157 at https://www.nmc.hmu.gr 1 Θέση ΕΣΠΑ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ https://www.nmc.hmu.gr/el/node/152 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">1 Θέση ΕΣΠΑ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="tzagarakis@nmc.hmu.gr">tzagarakis@nmc…</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Δευ, 08/10/2018 - 13:48</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Ηράκλειο 08/10/2018<br /> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</p> <p> Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν</p> <p>ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ)</p> <p>ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 1 ΘΕΣΗ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Νοέμβριο.</p> <p>Πληροφορίες:<br /> Κ.Ε.Δ.Δ<br /> Τηλ. 2810379800</p> </div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2018-10-08T10:47:23Z" class="datetime">Δευ, 08/10/2018 - 13:47</time> </div> </div> </div> Mon, 08 Oct 2018 10:48:51 +0000 tzagarakis@nmc.hmu.gr 152 at https://www.nmc.hmu.gr 2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ https://www.nmc.hmu.gr/el/node/151 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="tzagarakis@nmc.hmu.gr">tzagarakis@nmc…</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Δευ, 03/09/2018 - 13:02</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Ηράκλειο 03/09/2018</p> <p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</p> <p>Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Οκτώβριο.</p> <p>Πληροφορίες:<br /> Κ.Ε.Δ.Δ<br /> Τηλ. 2810379800</p> </div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2018-09-03T10:00:18Z" class="datetime">Δευ, 03/09/2018 - 13:00</time> </div> </div> </div> Mon, 03 Sep 2018 10:02:15 +0000 tzagarakis@nmc.hmu.gr 151 at https://www.nmc.hmu.gr Αναβάθμηση VPN https://www.nmc.hmu.gr/el/node/150 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Αναβάθμηση VPN</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/16" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gk@nmc.hmu.gr</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Πέμ, 28/06/2018 - 19:19</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Στις 29/06/2018 στις 12:00 θα γίνει αναβάθμιση στην υπηρεσία VPN.</p> <p>Οι χρήστες θα χρειαστεί να εγκαταστήσουν καινούργιο αρχείο ρυθμίσεων για να μπορούν να συνδεθούν.</p> <p>Χρήστες με παλιό αρχείο ρυθμίσεων δεν θα μπορούν να συνδεθούν.</p> <p>Επιπλέον χρειάζεται και καινούργια έκδοση (2.4+) του προγράμματος <a href="https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html" target="_blank">OpenVPN</a>.</p> <p>Διαβάστε τις οδηγίες <a href="/service_vpn">πατώντας εδώ</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2018-06-28T16:19:37Z" class="datetime">Πέμ, 28/06/2018 - 19:19</time> </div> </div> </div> Thu, 28 Jun 2018 16:19:37 +0000 gk@nmc.hmu.gr 150 at https://www.nmc.hmu.gr Αναβάθμιση E-class https://www.nmc.hmu.gr/el/node/147 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Αναβάθμιση E-class</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/16" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gk@nmc.hmu.gr</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Πέμ, 21/12/2017 - 18:54</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Στις 21/12/2017 έγινε αναβάθμιση στην πλατφόρμα E-class.</p> <p>Λίστα αλλαγών:</p> <ul><li> <p>Νέο υποσυστήμα 'Πρόοδος' - Δημιουργία πιστοποιητικών προόδου (certificates), επιβραβεύσεων (badges) και ολοκλήρωσης μαθήματος</p> </li> <li> <p>Νέο υποσύστημα “Ενοιολογική Χαρτογράφηση” (mindmap)</p> </li> <li> <p>Καταγραφή παρουσιών χρηστών στην 'Τηλεσυνεργασία'</p> </li> <li> <p>Υποστήριξη μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής</p> </li> <li> <p>Νέο υποσύστημα e-portfolio</p> </li> <li> <p>Νεα μορφή μαθήματος τύπου δραστηριότητας</p> </li> <li> <p>Υποστήριξη ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στις Εργασίες - Δυνατότητα βαθμολόγησης εργασίας με χρήση ρουμπρίκας ή κριτηρίων</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στις Ασκήσεις - Διορθώσεις στη βαθμολόγηση και στη δημιουργία ερωτήσεων</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης / Αναβάθμισης</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις Ασφαλείας</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στον online theme editor</p> </li> <li> <p>Παραμετροποίηση των μηνυμάτων της αρχικής σελίδας</p> </li> <li> <p>Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών / Σχολών - Τμημάτων</p> </li> <li> <p>Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης</p> </li> </ul><p> </p></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2017-12-21T16:54:39Z" class="datetime">Πέμ, 21/12/2017 - 18:54</time> </div> </div> </div> Thu, 21 Dec 2017 16:54:39 +0000 gk@nmc.hmu.gr 147 at https://www.nmc.hmu.gr 2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ https://www.nmc.hmu.gr/el/node/146 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="tzagarakis@nmc.hmu.gr">tzagarakis@nmc…</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Τετ, 13/09/2017 - 10:05</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p> </p> <p><strong><span><span>Ηράκλειο </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>13</span></span></strong><strong><span><span>/0</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>9</span></span></strong><strong><span><span>/201</span></span></strong><strong><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>7</span></span></strong></p> <p><strong><u><span>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</span></u></strong></p> <p> </p> <p><span>Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν</span></p> <p> </p> <p><strong><span>ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ</span></strong></p> <p> </p> <p><span>ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για <strong>2 ΘΕΣΕΙΣ </strong>στο <strong>ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) </strong>του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Οκτώβριο.</span></p> <p> </p> <p><strong><u><span>Πληροφορίες:</span></u></strong></p> <p><strong><span>Κ.Ε.Δ.Δ</span></strong></p> <p><strong><span>Τηλ. 2810379800</span></strong></p> <p> </p></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2017-09-13T07:02:28Z" class="datetime">Τετ, 13/09/2017 - 10:02</time> </div> </div> </div> Wed, 13 Sep 2017 07:05:35 +0000 tzagarakis@nmc.hmu.gr 146 at https://www.nmc.hmu.gr Αναβάθμιση E-class https://www.nmc.hmu.gr/el/node/145 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Αναβάθμιση E-class</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/16" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gk@nmc.hmu.gr</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Δευ, 31/07/2017 - 11:31</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Την Δευτέρα 31/07/2017 έγινε αναβάθμιση στην πλατφόρμα E-class.</p> <p>Λίστα αλλαγών</p> <ul><li>Ενσωμάτωση νέου εργαλείου 'Συχνές Ερωτήσεις - FAQ'</li> <li>Ανανέωση εργαλείου Ανακοινώσεων Μαθήματος</li> <li>Ανανέωση εργαλείου Ανακοινώσεων Διαχειριστή</li> <li>Βελτιώσεις Εργαλείου Συζητήσεων και Εργασιών</li> <li>Ενσωμάτωση νέου τύπου Ερωτηματολογίων COLLES-ATTLS</li> <li>Ενσωμάτωση νέου Εργαλείου Τοίχου - Social Wall</li> <li>Αναβάθμιση Εργαλείου Κουβέντας - Chat</li> <li>Νέα αναβαθμισμένα Mobile apps (iOS, Android)</li> <li>Ενσωμάτωση νέου Εργαλείου Τηλεσυνεργασίας Open Meetings</li> <li>Ενσωμάτωση νέου Εργαλείου Τηλεσυνεργασίας WebConf</li> <li>Βελτιώσεις Εργαλείου Ασκήσεων</li> <li>Νέος Μηχανισμός Δημιουργίας CSV Αρχείων</li> <li>Αναβάθμιση Εργαλείων Στατιστικών Αναφορών</li> </ul><ul><li>Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών</li> <li>Αναβάθμιση Τηλεσυνεργασίας</li> <li>Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης</li> <li>Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο</li> <li>Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο</li> <li>Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών</li> <li>Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης</li> <li>Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης</li> <li>Βελτιώσεις στο μηχανισμό Αναβάθμισης</li> <li>Βελτιώσεις Ασφαλείας</li> <li>Βελτιώσεις στις Ασκήσεις</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2017-07-31T08:31:35Z" class="datetime">Δευ, 31/07/2017 - 11:31</time> </div> </div> </div> Mon, 31 Jul 2017 08:31:35 +0000 gk@nmc.hmu.gr 145 at https://www.nmc.hmu.gr Αναβάθμιση Webmail https://www.nmc.hmu.gr/el/node/144 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Αναβάθμιση Webmail</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/16" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gk@nmc.hmu.gr</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Τετ, 12/04/2017 - 16:20</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε αναβάθμιση στην υπηρεσία Webmail του ΤΕΙ Κρήτης για τα domains:</p> <p>@teicrete.gr<br /> @cs.teicrete.gr<br /><br /> Η καινούργια πλατφόρμα βρίσκεται στην διεύθυνση <a href="https://webmail.teicrete.gr">https://webmail.teicrete.gr</a><br /><br /> Η παλιά πλατφόρμα βρίσκεται στην διεύθυνση <a href="https://webmail2.teicrete.gr">https://webmail2.teicrete.gr</a> και θα είναι διαθέσιμη μέχρι τέλος Απριλίου.</p></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2017-04-12T13:20:24Z" class="datetime">Τετ, 12/04/2017 - 16:20</time> </div> </div> </div> Wed, 12 Apr 2017 13:20:24 +0000 gk@nmc.hmu.gr 144 at https://www.nmc.hmu.gr Internet για Πρωτοετείς https://www.nmc.hmu.gr/el/node/143 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Internet για Πρωτοετείς</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/16" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gk@nmc.hmu.gr</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Δευ, 10/04/2017 - 16:31</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p><a href="https://www.eury-where.gr">εύρυ-where – Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας</a></p> <p>Η δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.</p> <p>Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο [σταθερή ή κινητή (mobile)] για δώδεκα (12) μήνες.</p> <p>Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).</p> <p>Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.</p> <p>Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €) ανά μήνα. Η συνολική αξία του κουπονιού θα καλύπτει κατά μέγιστο το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.</p> <p> </p></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2017-04-10T13:31:31Z" class="datetime">Δευ, 10/04/2017 - 16:31</time> </div> </div> </div> Mon, 10 Apr 2017 13:31:31 +0000 gk@nmc.hmu.gr 143 at https://www.nmc.hmu.gr Αλλαγή πιστοποιητικών Yπηρεσίας Καταλόγου (LDAP) https://www.nmc.hmu.gr/el/node/142 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Αλλαγή πιστοποιητικών Yπηρεσίας Καταλόγου (LDAP)</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/el/user/16" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">gk@nmc.hmu.gr</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">Παρ, 31/03/2017 - 12:45</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item"><p>Την Παρασκευή 31/03/2017 άλλαξαν τα πιστοποιητικά ασφαλείας (certificates) στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος.</p> <p>Τα καινούργια πιστοποιητικά είναι πλέον signed από την <a href="http://www.digicert.com/">Digicert </a>και συγκεκριμένα από το <a href="https://www.terena.org/activities/tcs/repository-g3/TERENA_SSL_CA_3.pem">TERENA SSL CA 3</a> Intermediate Certificate.</p> <p>To Root certificate είναι το <a href="https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertAssuredIDRootCA.crt">DigiCert Assured ID Root CA</a> το οποίο είναι trusted από τις περισσότερες διαδικτυακές εφαρμογές.</p></div> </div> </div> <div class="field field-node--field-emeromenia-anarteses field-formatter-datetime-default field-name-field-emeromenia-anarteses field-type-datetime field-label-above"> <h3 class="field__label">Ημερομηνία Ανάρτησης</h3> <div class="field__items"> <div class="field__item"><time datetime="2017-03-31T09:45:53Z" class="datetime">Παρ, 31/03/2017 - 12:45</time> </div> </div> </div> Fri, 31 Mar 2017 09:45:52 +0000 gk@nmc.hmu.gr 142 at https://www.nmc.hmu.gr