Προσωπικό του ΤΤΔ

 

Name Position E-mail Telephone
Administrative staff      
Vourkas Michael Network Administrator vourkas [at] nmc . hmu . gr 2810379806
Tzagarakis George   tzagarakis [at] nmc . hmu . gr 2810379801
Lemonakis George   glemon [at] hmu . gr 2810379800
Kapetanakis Giannis System Administrator gk [at] nmc . hmu . gr 2810379807