Εγκατάσταση και Ρύθμιση του VPN

 

Το ΤΤΔ του ΕΛΜΕΠΑ παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε εσωτερικές υπηρεσίες του ιδρύματος από οπουδήποτε στον κόσμο. Η δυνατότητα παρέχεται σε κάθε μέλος του ΕΛΜΕΠΑ που διαθέτει ενεργό λογαριασμό e-mail στο τμήμα όπως και σε όλους του φοιτητές.

Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Transport Layer Security (TLS) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN (έκδοση 2.5+/2.6+)

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό για τη δημιουργία της VPN συνδέσεως:

Μετά την σύνδεση σας στην υπηρεσία VPN μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ορθή της λειτουργία στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι όλες οι υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ προσβάσιμες από το VPN. Για να ζητήσετε επιπλέον προσωπική πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία ή να αναφέρεται κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη φόρμα για απλή πρόσβαση στο VPN.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας της υπηρεσίας VPN έληξε στις 04/12/2023, μετά το πέρας της ισχύος του oι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσουν το νέο αρχείο ρυθμίσεων για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας.