Εγκατάσταση και Ρύθμιση του VPN

 

Το Τ.Τ.Δ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε εσωτερικές υπηρεσίες του ιδρύματος από οπουδήποτε στον κόσμο. Η δυνατότητα παρέχεται σε κάθε μέλος του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ που διαθέτει ενεργό λογαριασμό e-mail στο τμήμα όπως και σε όλους του φοιτητές.

Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN (έκδοση 2.4+)

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό για τη δημιουργία της VPN συνδέσεως:

Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι όλες οι υπηρεσίες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ προσβάσιμες από το VPN. Για να ζητήσετε επιπλέον προσωπική πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία ή να αναφέρεται κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Μετά την σύνδεση σας στην υπηρεσία VPN μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ορθή της λειτουργία στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας της υπηρεσίας VPN έληξε στις 29/06/2018, μετά το πέρας της ισχύος του. Οι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσουν το νέο αρχείο ρυθμίσεων για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας.