Τι είναι το VPN;

 

Η υπηρεσία VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) χρησιμοποιείται για να ενώσουμε δύο απομακρυσμένους υπολογιστές/δίκτυα με ασφαλή τρόπο. Όλα τα δεδομένα που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε αυτούς τους υπολογιστές/δίκτυα είναι κρυπτογραφημένα και άρα πολύ δύσκολο να υποκλαπούν.

Στο ΕΛΜΕΠΑ χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία έτσι ώστε τα μέλη του ιδρύματος (καθηγητές, προσωπικό, φοιτητές) να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικά περιοδικά από το σπίτι τους και από υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ .

Οδηγίες για την δημιουργία της VPN σύνδεσης θα βρείτε εδώ.