Υποδομές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

 

Στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ από το 2004, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν υποδομές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων. Σήμερα αυτές είναι:

Κεντρικός εξυπηρετητής που λειτουργεί στο Ηράκλειο από το 2009 με την νέα έκδοση του e-class (Open eClass). Τον Σεπτέμβριο 2010 αντικατέστησε τον παλιότερο εξυπηρετητή (βλ. παρακάτω). Για την πρόσβαση απαιτούνται διαδικασίες εγγραφής πρώτα. Όμως οι διαδικασίες πρόσβασης είναι πιστοποιημένες από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (πρωτόκολλο LDAP). Αυτό σημαίνει ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι καταχωρημένα τα στοιχεία του (HMUid - όνομα χρήστη & συνθηματικό (μάθετε περισσότερα) στη Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (δείτε την Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας). Με αυτό τον τρόπο η πρόσβαση γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν υπάρχουν διπλοεγγραφές χρηστών.

Ο εξυπηρετητής χρησιμοποιείται από το χειμερινό εξάμηνο 2009-10 για την φιλοξενία των μαθημάτων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 1507 μαθήματα και έχει 22.515 εγγεγραμμένους χρήστες από τους οποίους οι 572 είναι διδάσκοντες και οι υπόλοιποι φοιτητές (Ιούνιος 2016).

Από τον Σεπτέμβριο 2010 είναι ο κεντρικός εξυπηρετητής ασύγχρονης εκπαίδευσης στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (στο eclass.hmu.gr). Αυτή η μεταφορά έγινε για δύο κυρίως λόγους:

  1. Αναβάθμιση στην καινούργια έκδοση (Open e-Class) που έχει περισσότερες δυνατότητες και λιγότερα σφάλματα.
  2. Γίνεται προσπάθεια τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης να χρησιμοποιούν ένα προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης (HMUid - όνομα χρήστη & συνθηματικό, μάθετε περισσότερα) για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ο οποίος θα πιστοποιείται με ασφάλεια από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (χρήση πρωτοκόλλου LDAP).
     

Εξυπηρετητής (πλατφόρμα e-class του GUnet) που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Για την πρόσβαση απαιτούνται διαδικασίες εγγραφής πρώτα. Όμως δεν υπάρχουν πιστοποιημένες διαδικασίες πρόσβασης. Κάθε χρήστης (καθηγητής ή σπουδαστής) προτείνει το κωδικό χρήστη που επιθυμεί. Ο έλεγχος για διπλοεγγραφές χρηστών είναι πολύ δύσκολος.

Η εγκατάσταση του έγινε το 2004 και έκτοτε το σύστημα λειτουργεί ανελλιπώς. Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 625 μαθήματα και έχει 20.288 χρήστες από τους οποίους οι 472 είναι διδάσκοντες και οι υπόλοιποι φοιτητές (Οκτώβριος 2010).

Από τον Σεπτέμβριο 2010 αντικαταστάθηκε από άλλο εξυπηρετητή με την νέα έκδοση του e-class (Open e-Class) που ήδη λειτουργεί στο eclass.hmu.gr (βλ. παραπάνω) και οι διδάσκοντες θα πρέπει να μεταφέρουν εκεί τα μαθήματα τους. Δυστυχώς, η μεταφορά των μαθημάτων στην νέα έκδοση δεν γίνεται αυτόματα. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι κωδικοί των χρηστών (διδάσκοντες/φοιτητές) είναι διαφορετικοί στο νέο σύστημα, όπου υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης (από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου).

Ο εξυπηρετητής αυτός θα καταργηθεί τον Φεβρουάριο του 2011!

 


Πρόκειται για εξυπηρετητή που βρίσκεται στα Χανιά και εξυπηρετεί τα μαθήματα του παραρτήματος. Έχει εγκατασταθεί η νέα έκδοση του e-class (Open e-Class).