1 ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Τ.Δ

 

   Ηράκλειο 2/9/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Ηλεκτρονικών Μηχανικών) που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 1 ΘΕΣΗ στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2020.

 

Πληροφορίες:

Τ.Τ.Δ

Τηλ. 2810379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης