Οδηγίες για την επιβεβαίωση E-mail στο eClass

 

  • Εισάγετε την E-mail διεύθυνση σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει την σωστή διεύθυνση. Πατήστε μία μόνο φορά στην "Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης".
     

 

  • Εμφανίζεται το μήνυμα αποστολής. Δεν χρειάζεται να πατήστε στην "Αποστολή κωδικού" ξανά εφόσον έχετε βάλει σωστά την e-mail διεύθυνση σας.
     

 

  • Αν το e-mail καθυστερεί ίσως έχει μπει σε "SPAM" φάκελο.
  • Αν δεν το βρείτε σε φάκελο "SPAM" τότε δοκιμάστε να στείλετε ένα e-mail στον εαυτό σας, δηλαδή στην διεύθυνση που βάλατε στο προηγούμενο βήμα.

 

  • Εάν το e-mail έρθει θα έχει την παρακάτω μορφή. Πατήστε στο link που εμφανίζεται μέσα στο e-mail.

 

  • Πατώντας πάνω στο link που εμφανίζεται μέσα στο e-mail θα μεταφερθείτε στην παρακάτω σελίδα όπου η διαδικασία ολοκληρώνεται με επιτυχία.