Υποδομές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο ΕΛΜΕΠΑ

 

Στο ΕΛΜΕΠΑ από το 2004, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν υποδομές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων. Σήμερα αυτές είναι:

Κεντρικός εξυπηρετητής που λειτουργεί στο Ηράκλειο από το 2009 με την νέα έκδοση του e-class (Open eClass). Τον Σεπτέμβριο 2010 αντικατέστησε τον παλιότερο εξυπηρετητή (βλ. παρακάτω). Για την πρόσβαση απαιτούνται διαδικασίες εγγραφής πρώτα. Όμως οι διαδικασίες πρόσβασης είναι πιστοποιημένες από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΛΜΕΠΑ (πρωτόκολλο LDAP). Αυτό σημαίνει ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι καταχωρημένα τα στοιχεία του (HMUid - όνομα χρήστη & συνθηματικό (μάθετε περισσότερα) στη Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΛΜΕΠΑ (δείτε την Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας). Με αυτό τον τρόπο η πρόσβαση γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν υπάρχουν διπλοεγγραφές χρηστών.

Ο εξυπηρετητής χρησιμοποιείται από το χειμερινό εξάμηνο 2009-10 για την φιλοξενία των μαθημάτων του ΕΛΜΕΠΑ. Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 1507 μαθήματα και έχει 22.515 εγγεγραμμένους χρήστες από τους οποίους οι 572 είναι διδάσκοντες και οι υπόλοιποι φοιτητές (Ιούνιος 2016).

Από τον Σεπτέμβριο 2010 είναι ο κεντρικός εξυπηρετητής ασύγχρονης εκπαίδευσης στο ΕΛΜΕΠΑ (στο eclass.hmu.gr). Αυτή η μεταφορά έγινε για δύο κυρίως λόγους:

  1. Αναβάθμιση στην καινούργια έκδοση (Open e-Class) που έχει περισσότερες δυνατότητες και λιγότερα σφάλματα.
  2. Γίνεται προσπάθεια τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ να χρησιμοποιούν ένα προσωπικό κωδικό ταυτοποίησης (HMUid - όνομα χρήστη & συνθηματικό, μάθετε περισσότερα) για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ο οποίος θα πιστοποιείται με ασφάλεια από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (χρήση πρωτοκόλλου LDAP).

Πρόκειται για εξυπηρετητή που βρίσκεται στα Χανιά και εξυπηρετεί τα μαθήματα του παραρτήματος. Έχει εγκατασταθεί η νέα έκδοση του e-class (Open e-Class).