Αίτηση παροχής γραμμής τηλεφώνου

 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση για να αιτηθείτε την παροχή τηλεφώνου στο γραφείο σας.

> Αίτηση παροχής γραμμής τηλεφώνου

Στην συνέχεια στείλτε την συμπληρωμένη αίτηση με e-mail στην διεύθυνση helpdesk [at] nmc.hmu.gr.

Μπορείτε επίσης να την παραδώσετε στα κεντρικά γραφεία του ΤΤΔ.