Τηλεκπαίδευση

Η εφαρμογή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το απελευθερώνει από τα στενά γεωγραφικά όρια των αιθουσών του, διευρύνει την εμβέλειά του και προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ειδικότερα για το ΕΛΜΕΠΑ, οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι κατανεμημένες σε όλους τους νομούς της Κρήτης, η οργανωμένη λειτουργία των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά και σημαντικά και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας, στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, στη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, στην επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού και στην ευελιξία μάθησης σε χρόνο και σε χώρο. Επιπρόσθετα, σημαντικό όφελος θα έχουν οι διδάσκοντες, οι φοιτητές και συνολικά όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος από την εξοικείωση που θ’ αποκτήσουν με τις σημερινές δυνατότητες των σύγχρονων υποδομών, οι οποίες προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).