Το Προσωπικό του Τ.Τ.Δ

 

Το Προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων ΤΕΙ Κρήτης απαρτίζετε από τους παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο Θέση E-mail Τηλέφωνο
Τεχνικοί Υπεύθυνοι      
Βούρκας Μιχάλης Network Administrator vourkas [at] nmc . hmu . gr 2810 379806
Τζαγκαράκης Γιώργος   tzagarakis [at] nmc . hmu . gr 2810 379801
Καπετανάκης Γιάννης System Administrator gk [at] nmc . hmu . gr 2810 379807
Helpdesk      
    noc1 [at] nmc . teicrete . gr 2810 379800