Ψηφιακά Πιστοποιητικά

GEANT

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο δεδομένων για την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα GEANT, σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ψηφιακά πιστοποιητικά της Sectigo τόσο για χρήστες όσο και για εξυπηρετητές.

Οδηγίες έκδοσης Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Class B)
Οδηγίες έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Εξυπηρετητές

HARICA

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων HARICA, προσφέρει την υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote eSignature) μέσω της ιστοσελίδας HARICA CertManager. Η υπηρεσία επιτρέπει την εγκεκριμένη υπογραφή εγγράφων PDF από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης κρυπτοσυσκευής και προσφέρεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που δεν διαθέτουν αντίστοιχη υπογραφή απο το ΚΣΗΔΕ.

Οδηγίες για την αρχική ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής

Οδηγίες για την υπογραφή εγγράφων

Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας χρειάζεται να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής και έπειτα να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΤΤΔ), για να κλείσετε ραντεβού.