1 ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Τ.Δ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Ηλεκτρονικών Μηχανικών) που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 1 ΘΕΣΗ στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, με έναρξη τον  Μάϊο του 2021.

 

Πληροφορίες:

Τ.Τ.Δ

Τηλ. 2810379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης