Υπηρεσίες

 

Οι σημερινές δικτυακές απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών του. Έτσι το ΤΤΔ είναι υπεύθυνο για τη προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη της εκπαιδευτικής του κοινότητας με την χρήση της Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP):

 • Υποστήριξης χρηστών (Helpdesk)
 • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Webmail)
 • Εξυπηρέτησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων
 • Εξυπηρετητών ονοματολογίας (DNS)
 • Διαχείρισης διευθύνσεων (IP-addressing)
 • Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (LDAP, Single Sign-on SSO, Shibboleth)
 • Ασύρματα Δίκτυα (eduroam)
 • Προφύλαξης από ιούς και κακόβουλο λογισμικό (AntiSpam/AntiVirus)
 • Βάσεων Δεδομένων (Databases)
 • Πρωτοκόλλων για την υλοποίηση real time services.
 • Διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP)
 • Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης
 • VPN (Εικονικού Προσωπικού Δικτύου)
 • Blogs (προσωπικές ιστοσελίδες φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού)
 • Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (OpenEclass)

 

Σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), τα μέλη του ΕΛΜΕΠΑ έχουν πρόσβαση στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες με χρήση του λογαριασμού τους στην Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP):

 • Εύδοξος (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
 • Πάσο (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου)
 • MSDNAA (Υπηρεσία δωρεάν λογισμικού Microsoft)
 • Office 365  Εφαρμογές Microsoft Office για την Εκπαίδευση
 • Google Apps  Εφαρμογές Google για την Εκπαίδευση
 • Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Εξυπηρετητών
 • Έκδοσης Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Sectigo) (οδηγίες)
 • Υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων (Pithos)
 • Υπηρεσία δημιουργίας εικονικών μηχανών (Cyclades)
 • Scopus (HEAL-Link)
 • ScienceDirect (HEAL-Link)

Υποστήριξη των υπηρεσιών:  Helpdesk