Οδηγίες έκδοσης Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Πληκτρολογούμε στον browser την διεύθυνση

https://cert-manager.com/customer/GRNET/idp/clientgeant

Αυτή είναι η ιστοσελίδα έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών.

Στο κενό κουτί γράφουμε στα αγγλικά Hellenic Mediterranean University και στη συνέχεια πατάμε πάνω στο όνομα.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας παραπέμπει αυτόματα στο CAS (Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Εισάγουμε τα προσωπικά μας στοιχεία (E-mail/password) και πατάμε στο κουμπί "LOGIN".

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε πάλι αυτόματα στην σελίδα της Sectigo.
Εκεί στο menu Certificate Profile επιλέγουμε GEANT Personal Certificate, συμπληρώνουμε έναν κωδικό της επιλογής μας στα πεδία "P12 Password" για την προστασία του πιστοποιητικού και πατάμε το κουμπί "Submit".

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί σωστά το νέο σας πιστοποιητικό θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας και θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα.

Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μπορούμε να το κάνουμε import στο Mozilla Firefox και στο Mozilla Thunderbird, με την χρήση του κωδικού που επιλέξαμε στο "P12 Password".