Το δίκτυο του ΕΛΜΕΠΑ

 

Το δίκτυο επικοινωνιών του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί ουσιώδες δομικό στοιχείο για τη στήριξη του συνόλου των λειτουργιών του Ιδρύματος και συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUNet). Οι υπηρεσίες τηλεματικής, με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δικτυακές υπηρεσίες τόσο στους χώρους του Ιδρύματος, όσο και από το σπίτι τους.

Το δίκτυο του ΕΛΜΕΠΑ αποτελείται από:

  • Δίκτυο κορμού δεδομένων που συνδέει τα κτίρια του Ιδρύματος στο Ηράκλειο και τα παραρτήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Σητεία, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα,
  • τα τοπικά δίκτυα που υπάρχουν σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ,
  • τα δίκτυα φωνής που χρησιμοποιούν ξεχωριστά τηλεφωνικά κέντρα σε όλα τα σημεία παρουσίας του Ιδρύματος.