Τι είναι τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά;

 

Tο ΤΤΔ του ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ παρέχει προσωπικά πιστοποιητικά X.509 για χρήστες του ιδρύματος χωρίς χρέωση.

Πατήστε εδώ για οδηγίες σχετικά με την δημιουργία προσωπικού πιστοποιητικού ασφαλείας.

Ενημερωτικά τα προσωπικά πιστοποιητικά πιστοποιούν την ταυτότητα του κατόχου του και λειτουργούν ως μηχανισμοί που επαληθεύουν την εγκυρότητα της ταυτότητας αυτής. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται από τους χρήστες κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η απλή υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν εξασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα αλλά ούτε και την ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος, σε αντίθεση με την υπηρεσία ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secure e-mail) το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο S/MIME.

Ειδικότερα, η υπηρεσία ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secure e-mail) παρέχει τις εξής εγγυήσεις:

  • Απόδειξη ταυτότητας (Authentication)
    Οι παραλήπτες ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά, μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα της ταυτότητας του αποστολέα.
  • Ακεραιότητα (Integrity)
    Οι παραλήπτες ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά, μπορούν να είναι βέβαιοι για το αμετάβλητο του περιεχομένου του μηνύματος που έχει σταλεί.
  • Μη αποποίηση ευθύνης (Non repudiation)
    Οι αποστολείς ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά δεν μπορούν να αρνηθούν την αποστολή του μηνύματος.