Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Το ΤΤΔ σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ και την Sectigo έχει την δυνατότητα να παρέχει στους χρήστες του ψηφιακά πιστοποιητικά τόσο για χρήστες όσο και για εξυπηρετητές.

Οδηγίες έκδοσης Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών
Οδηγίες έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Εξυπηρετητών