Αλλαγές στην διευθυνσιοδότηση του ΔΙΟΔΟΣ και στην πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και εσωτερικές υπηρεσίες του ιδρύματος

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αλλαγές στο ΔΙΟΔΟΣ στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://info.diodos.gsrt.gr/News/109

 

Ημερομηνία Ανάρτησης