Αλλαγή πιστοποιητικών Yπηρεσίας Καταλόγου (LDAP)

Την Παρασκευή 31/03/2017 άλλαξαν τα πιστοποιητικά ασφαλείας (certificates) στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος.

Τα καινούργια πιστοποιητικά είναι πλέον signed από την Digicert και συγκεκριμένα από το TERENA SSL CA 3 Intermediate Certificate.

To Root certificate είναι το DigiCert Assured ID Root CA το οποίο είναι trusted από τις περισσότερες διαδικτυακές εφαρμογές.

Ημερομηνία Ανάρτησης