Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφώνων

 

 

Λειτουργίες Κλειδώματος
 

Κλείδωμα Τηλεφώνου *71

 • Κλειδώνει τη συσκευή σας, έτσι ώστε να μην μπορείτε να καλέσετε σε συνδρομητές εκτός Πανεπιστημίου. Για να κλειδώσετε τη συσκευή σας πληκτρολογείτε το νούμερο *71.

Ξεκλείδωμα Τηλεφώνου *71

 • Εάν έχετε κλειδώσει τη συσκευή σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το νούμερο *71 και XXXX , δηλαδή το *71 και τον προσωπικό σας κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι το 0000.

Αλλαγή Κωδικού Κλειδώματος 791

 • Για να αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε το νούμερο 791. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισάγετε το παλαιό κωδικό, και μετά  πληκτρολογήστε 2 φορές τον καινούριο. Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 ψηφία.

 

Προωθήσεις
 

(Για τις VOIP συσκευές):

 • Με το πλήκτρο cfwd από το μενού της οθόνης της VOIP συσκευής, γίνεται προώθηση του τηλεφωνικού σας αριθμού σε άλλη συσκευή πληκτρολογώντας το ΧXXΧ εσωτερικό που θέλετε να εκτρέψετε τις κλήσεις και μετά πατήσετε dial.

(Για τις συμβατικές συσκευές):

Άμεση Προώθηση #60

 • Γίνεται προώθηση του τηλεφωνικού σας αριθμού σε άλλη συσκευή, χωρίς προειδοποιητικό ήχο πριν γίνει η προώθηση. Για να πραγματοποιήσετε την άμεση προώθηση, πληκτρολογείτε #60 και τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα μεταφέρονται οι κλήσεις.

Έμμεση Προώθηση #63

 • Γίνεται προώθηση όταν η συσκευή είναι κατηλειμμένη η δεν απαντά. Όταν η συσκευή δεν είναι κατηλειμμένη ακούγονται 4 χτυπήματα πριν προωθηθεί η κλήση. Για να πραγματοποιήσετε την συγκεκριμένη προώθηση, πληκτρολογείτε #63 και τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα μεταφέρονται οι κλήσεις.

Απομακρυσμένη Προώθηση #66

 • Γίνεται προώθηση του τηλεφωνικού σας αριθμού  σε μία άλλη συσκευή, στην οποία και θα γίνει ο προγραμματισμός με το #66. Για να πραγματοποιήσετε την απομακρυσμένη προώθηση, πληκτρολογείτε το #66 και το νούμερο του τηλεφώνου της συσκευής στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή, έπειτα πληκτρολογείτε το εσωτερικό σας νούμερο XXXX και τέλος σας ζητάει να πληκτρολογήσετε τον προσωπικό σας κωδικό.

 Ακύρωση Προωθήσεων #64 ή cfwd και μετά reset 

 • Για να ακυρώσετε όλες τις παραπάνω προωθήσεις, πληκτρολογείτε #64 (για ψηφιακές - αναλογικές συσκευές) από τη συσκευή σας ή cfwd και μετά reset (για VOIP συσκευές). 

 

Pick UP

 • Call Pick Up 72 XXXX (για ψηφιακές - αναλογικές συσκευές) ή ** Dial XXXX (για VOIP συσκευές): Όταν στον ίδιο χώρο κουδουνίζουν δύο ή περισσότερα τηλέφωνα μπορείτε να απαντήσετε επιλεκτικά από μια άλλη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό 72 ή ** Dial και τον αριθμό του εσωτερικού XXXX που επιθυμείτε για να απαντήσετε στην κλήση.

 • Group Pick Up 7# (Για ψηφιακές - αναλογικές συσκευές) ή *8  (Για VOIP συσκευές): Μπορείτε να απαντήσετε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο που κουδουνίζει και ανήκει στο ίδιο γκρουπ με εσάς, από την συσκευή σας πληκτρολογώντας το 7# ή *8Αν κουδουνίζουν περισσότερα από δύο τηλέφωνα συγχρόνως τότε θα απαντήσετε σ' αυτό που χρονικά κουδούνισε πρώτο.

 

Άλλοι χρήσιμοι κωδικοί 

 • Όταν συνδεθείτε με τηλεφωνικό μενού επιλογής εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ πληκτρολογείτε το νούμερο 69 και μετά τον αριθμό επιλογή σας.

 • Για να βάλετε σε αναμονή (hold) την γραμμή κατά την διάρκεια της συνομιλίας, πατάτε το πλήκτρο 1. Για να επανέλθετε στην συνομιλία πατάτε πάλι το πλήκτρο 1.

 

Αυτόματος Τηλεφωνητής
 

Διαμόρφωση Αυτόματου Τηλεφωνητή 77

 • Για να ηχογραφήσετε το προσωπικό σας μήνυμα, πληκτρολογείτε το νούμερο 77 από τη συσκευή σας, βάζετε τον κωδικό αναγνώρισης και ακολουθείτε της ηχογραφημένες οδηγίες.

 • Για να βάλετε σε λειτουργία τον Αυτόματο Τηλεφωνητή, πληκτρολογείτε τα νούμερα:

#60 77 για άμεση προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή από τη συσκευή σας.

 

#63 77 για έμμεση προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή από τη συσκευή σας.

Για αναλυτικές οδηγίες για τις επιλογές του Αυτόματου Τηλεφωνητή πατήστε εδώ.

 

CONFERENCE
 

Για ψηφιακές και αναλογικές :

Όταν ενώ μιλάτε θελήσετε να συνομιλήσετε ταυτοχρόνως και με τρίτο άτομο, πληκτρολογείτε τον εσωτερικό αριθμό XXXX του τρίτου συνομιλητή και έπειτα πατάτε το πλήκτρο 3 για να αρχίσει η συνδιάσκεψη.

 

VOICE MAIL

 

Πατώντας το 77 βγαίνουμε στο κύριο μενού του voice mail και μας ζητάει password εφόσον το έχουμε κάνει set up. Στην συνέχεια επιλέγοντας :

 

2 στέλνουμε μηνύματα,

3 διαβάζουμε μηνύματα ,

4 μπορούμε να αλλάξουμε της προσωπικές μας ρυθμίσεις ,

5 μπορούμε να μπούμε σε θυρίδα άλλου τηλεφώνου

* βγαίνουμε έξω από το voice mail.