Αλλαγές στην λειτουργία της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

 

Aπό την Δευτέρα 20-9-2010 η αναβαθμισμένη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (Open eClass) ΤΕΙ Κρήτης θα λειτουργεί στη διεύθυνση http://eclass.teicrete.gr αντί της http://eclass2.teicrete.gr (η οποία όμως θα παραμείνει ενεργή).

Το παλιό σύστημα (eClass) θα συνεχίσει να λειτουργεί στην διεύθυνση http://eclass-old.teicrete.gr γιά ένα εξάμηνο ακόμη αλλά με περιορισμένη υποστήριξη.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης