Κομμένη οπτική ίνα στη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου

 

Η οπτική ίνα που συνδέει το Αιολικό Πάρκο και τις Εστίες έχει κοπεί. Εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν μετά την ανάθεση σε εργολάβου μέσω διαγωνισμού.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης