Ανακοίνωση αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Κρήτης

 

Προς όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο:

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 06/12/10 κατά της 12:30, θα γίνει
αναβάθμιση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.
Η εργασίες αναβάθμισης υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν περί τις δύο ώρες.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στις τηλεφωνικές και voip
συσκευές, μετά το πέρας των εργασιών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Κ.Ε.Δ.Δ

Τηλ: 2810-379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης