Πρακτική Άσκηση στο Κ.Ε.Δ.Δ

 

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές που θέλουν να πραγματοποιήσουνε την εξάμηνη πρακτική άσκηση ότι υπάρχει μία θέση για στο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Κρήτης.

Τηλ: 2810-379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης