Θέσεις για Πρακτική Άσκηση και για Αμειβόμενους Σπουδαστές στο Κ.Ε.Δ.Δ (Μάρτιος 2012)

 

03/03/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Για 6μηνη πρακτική άσκηση

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την 6μηνη ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση, ότι υπάρχει 1 θέση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

  • Για αμειβόμενους φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως αμειβόμενοι σπουδαστές στο ΤΕΙ μας, ότι υπάρχουν 2 θέσεις διάρκειας 200 ωρών, στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

 

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Τηλ. 2810 – 379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης