Αναβάθμιση OpenEclass

 

Την Τρίτη 22/05/2012 στις 15:00 έγινε αναβάθμιση στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης OpenEclass

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει μόνο διορθώσεις σε προβλήματα που είχαν εμφανιστεί την προηγούμενη έκδοση.

Παράλληλα έγινε μεταφορά της υπηρεσίες σε καινούργιο εξοπλισμό.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης