Αναβάθμιση OpenEclass

 

Έγινε αναβάθμηση της Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης OpenEclass στην τελευταία έκδοση και περιλαμβάνονται οι εξής βελτιώσεις:

 • Βελτίωση της λειτουργίας εγγραφής σε μαθήματα.

 • Βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας.

 • Έλεγχος στο ανέβασμα αρχείων σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας μέσω καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων (global whitelist).

 • Δυνατότητα τροποποίησης του καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων ανά χρήστη (per user whitelist).

 • Διαχειριστικό εργαλείο συγχώνευσης λογαριασμών χρηστών.

 • Διαχειριστικό εργαλείο πολλαπλής διαγραφής χρηστών με κριτήρια.

 • Προσθήκη κεντρικών ρυθμίσεων για την εγγραφή/αίτηση λογαριασμού χρηστών (εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων)

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του υποσυστήματος “Αναζήτηση”.

 • Εμφάνιση όλων των αρχείων στο υποσύστημα “Ανταλλαγή αρχείων” στους διαχειριστές του μαθήματος.

 • Αφαίρεση του εργαλείου phpMyAdmin από τη διανομή.

 • Προσθήκη υποστήριξης Ιταλικής γλώσσας.

 • Προσθήκη υποστήριξης Γαλλικής γλώσσας.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης