Αναβάθμιση OpenEclass

 

Την Κυριακή 11/11/2013 έγινε αναβάθμιση του OpenEclass στην τελευταία έκδοση.

Προσθήκες:

  • Νέο υποσύστημα ”Kοινόχρηστα αρχεία” – Προσθήκη σχετικής λειτουργίας στα εργαλεία διαχείρισης και στα “Έγγραφα”.
  • Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική εγγραφή χρηστών σε μαθήματα” στα εργαλεία διαχείρισης.
  • Δυνατότητα προσθήκης δεύτερης διεύθυνσης email στο χρήστη εκπαιδευόμενο (μόνο από τον διαχειριστή).
  • Βελτιώσεις στην λειτουργία του υποσυστημάτος “Ασκήσεις”.
  • Βελτιώσεις στην λειτουργία του υποσυστήματος “Εργασίες”.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης