Αναβάθμιση OpenEclass

 

Την Δευτέρα 07/04/2014 έγινε αναβάθμιση του OpenEclass στην τελευταία έκδοση.

Προσθήκες:

 • Νέο υποσύστημα Ανταλλαγή Μηνυμάτων - προσθήκη νέας λειτουργικότητας στο υποσύστημα ανταλλαγής αρχείων

 • Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική διαγραφή λογαριασμών χρηστών” στα εργαλεία διαχείρισης.

 • Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική δημιουργία μαθημάτων” στα εργαλεία διαχείρισης.

 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Πολυμέσα”.

 • Προσθήκη μεταδεδομένων μαθήματος CDM - ECTS.

 • Προσθήκη δήλωσης της άδειας διάθεσης του υλικού του μαθήματος.

 • Υποστήριξη δυνατότητας εμφάνισης ενός εγγράφου μόνο σε εγγεγγραμμένους χρήστες του μαθήματος ακόμα και σε ανοικτά μαθήματα.

 • Προσθήκη δυνατότητας ορισμού συνθηματικού εγγραφής και σε ανοικτό μάθημα.

 • Υποστήριξη του έργου “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” (GUnet Open Courses).

 • Προσθήκη νέου ρόλου Open Course Reviewer.

 • Βελτιώσεις λειτουργικότητας στην 'Ανταλλαγή Μηνυμάτων'.

 • Βελτιώσεις λειτουργικότητας στις 'Ασκήσεις'.

 • Βελτιώσεις στη λειτουργία της εγγραφής σε μαθήματα.

 • Διάφορες διορθώσεις στην 'Γραμμή μάθησης'

 • Διορθώσεις στην πιστοποίηση χρηστών μέσω εξωτερικής Βάσης Δεδομένων.

 • Αλλαγές στη δομή των καταλόγων των αρχείων.

 • Διορθώσεις στο mobile API.

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης