Ανακοίνωση 2 θέσεων για αμοιβόμενους σπουδαστές στο Κ.Ε.Δ.Δ του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

02/05/201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Για αμειβόμενους σπουδαστές)

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές/ιες, που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως αμειβόμενοι σπουδαστές στο ΤΕΙ Κρήτης, ότι υπάρχουν 2 θέσεις διάρκειας 240 ωρών (έναρξη από τον μήνα Μάιο), στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ του ΤΕΙ Κρήτης.

 

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Τηλ. 2810 – 379800

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης