ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Δ.Δ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ηράκλειο 31/10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ενημερώνουμε τους σπουδαστές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 1 θέση στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με έναρξη Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.

 

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Κτίριο Γ.Τ.Θ.Ε, 2ος όροφος

Τηλ. 2810 – 379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης