Αναβάθμηση E-class

 

Στις 17/11/2014 έγινε αναβάθμηση του Eclass στην τελευταία έκδοση.

Λίστα Αλλαγών:

 • Προσθήκη συνδέσμου σε αρχείο στα έγγραφα του μαθήματος
 • Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας νέου αρχείου HTML στα έγγραφα του μαθήματος
 • Προσθήκη δυνατότητας σελιδοποίησης και αναζήτησης σε όλες τις λίστες μηνυμάτων, ανακοινώσεων, μαθημάτων και χρηστών της πλατφόρμας
 • Υποστήριξη της προδιαγραφής IMS CP
 • Αλλαγή / Βελτίωση του υποσυστήματος «Πληροφορίες Μαθήματος»
 • Βελτιώσεις / Διορθώσεις στο υποσύστημα της Ανταλλαγής Μηνυμάτων
 • Βελτιώσεις / Διορθώσεις στο υποσύστημα των Ασκήσεων
 • Βελτιώσεις / Διορθώσεις στο υποσύστημα των Ερωτηματολογίων
 • Βελτιώσεις / Διορθώσεις στο υποσύστημα των Εργασιών
 • Βελτιώσεις / Διορθώσεις της φόρμας εισαγωγής μεταδεδομένων μαθήματος
 • Βελτιώσεις / Διορθώσεις στο Mobile API
 • Mobile εφαρμογή για κινητές συσκευές Android
 • Βελτιωμένη Mobile εφαρμογή για κινητές συσκευές iOS

 

Ημερομηνία Ανάρτησης