ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Δ.Δ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ηράκλειο 16/03/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ενημερώνουμε τους σπουδαστές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 θέσεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με έναρξη τον Απρίλιο και τον Μάϊο.

 

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Κτίριο Γ.Τ.Θ.Ε, 2ος όροφος

Τηλ. 2810 – 379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης