Αναβάθμιση Eclass

 

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε αναβάθμιση της πλατφόρμας Eclass.

Λίστα αλλαγών - Bελτιώσεων

 

Open eClass 3.1

 • Ενσωμάτωση νέων θεμάτων παρουσίασης πλατφόρμας.

 • Αναβάθμιση του εργαλείου “Ρυθμίσεις Εμφάνισης - Theme Manager”.

 • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα “Παρουσιολόγιο”, “Βαθμολόγιο”.

 • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα Αξιολόγησης: “Εργασίες”, “Ασκήσεις”.

 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Ηλεκτρονικό Βιβλίο”.

 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Ερωτηματολόγιο”.

 • Προσωπικό Ιστολόγιο χρήστη (Εκπαιδευτή - Εκπαιδευόμενου).

 • Βελτιώσεις στα διαχειριστικά εργαλεία.

 • Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας (Accessibility).

Open eClass 3.0

 • Νέο περιβάλλον διεπαφής χρήστη (responsive)

 • Νέο υποσύστημα Βαθμολόγιο

 • Νέο υποσύστημα Παρουσιολόγιο

 • Νέο υποσύστημα Blog Μαθήματος

 • Λειτουργική διασύνδεση με την πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Big Blue Button (BBB)

 • Ενσωμάτωση εργαλείων Web 2.0

 • Υποστήριξη πρωτοκόλλου OAI-PMH

 • Ενσωμάτωση νέου μηχανισμού αναζήτησης

 • Οργάνωση κατηγοριών μαθημάτων σε νέα ιεραρχική δομή

 • Υποστήριξη μετασχολιασμού μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ECTS-CDS

 • Αναβάθμιση εργαλείων αξιολόγησης (Ασκήσεις-Εργασίες-Ερωτηματολόγια)

 • Αναβάθμιση εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας

 

 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης