ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Δ.Δ

Ηράκλειο 30/08/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Πληροφορίες:
Κ.Ε.Δ.Δ
Κτίριο Γ.Τ.Θ.Ε, 2ος όροφος
Τηλ. 2810 – 379800

Ημερομηνία Ανάρτησης