Λήξη πιστοποιητικού VPN

Το πιστοποιητικό ασφαλείας της υπηρεσίας VPN έληξε την στις 23/10/2016, μετά το πέρας της ισχύος του. Οι χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσουν το νέο αρχείο ρυθμίσεων για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας.

Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται εδώ.

Ημερομηνία Ανάρτησης