2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ

 

Ηράκλειο 13/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Οκτώβριο.

 

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Τηλ. 2810379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης