Αναβάθμιση E-class

Στις 21/12/2017 έγινε αναβάθμιση στην πλατφόρμα E-class.

Λίστα αλλαγών:

 • Νέο υποσυστήμα 'Πρόοδος' - Δημιουργία πιστοποιητικών προόδου (certificates), επιβραβεύσεων (badges) και ολοκλήρωσης μαθήματος

 • Νέο υποσύστημα “Ενοιολογική Χαρτογράφηση” (mindmap)

 • Καταγραφή παρουσιών χρηστών στην 'Τηλεσυνεργασία'

 • Υποστήριξη μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής

 • Νέο υποσύστημα e-portfolio

 • Νεα μορφή μαθήματος τύπου δραστηριότητας

 • Υποστήριξη ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης

 • Βελτιώσεις στις Εργασίες - Δυνατότητα βαθμολόγησης εργασίας με χρήση ρουμπρίκας ή κριτηρίων

 • Βελτιώσεις στις Ασκήσεις - Διορθώσεις στη βαθμολόγηση και στη δημιουργία ερωτήσεων

 • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο

 • Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο

 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών

 • Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης

 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης / Αναβάθμισης

 • Βελτιώσεις Ασφαλείας

 • Βελτιώσεις στον online theme editor

 • Παραμετροποίηση των μηνυμάτων της αρχικής σελίδας

 • Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών / Σχολών - Τμημάτων

 • Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης