2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ

Ηράκλειο 03/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Οκτώβριο.

Πληροφορίες:
Κ.Ε.Δ.Δ
Τηλ. 2810379800

Ημερομηνία Ανάρτησης