1 Θέση ΕΣΠΑ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ φοιτητών/τριών στο Κ.Ε.Δ.Δ

Ηράκλειο 08/10/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ)

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 1 ΘΕΣΗ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Νοέμβριο.

Πληροφορίες:
Κ.Ε.Δ.Δ
Τηλ. 2810379800

Ημερομηνία Ανάρτησης