2 Θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) φοιτητών/τριών στο T.Τ.Δ

 

   Ηράκλειο 26/08/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο Ηράκλειο, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019.

Πληροφορίες:

Τ.Τ.Δ

Τηλ. 2810379800

 

Ημερομηνία Ανάρτησης