Κλήσεις προς VoIP αριθμούς

 

Οι κλήσεις προς τα παρακάτω συνεργαζόμενα ιδρύματα (από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο Ηράκλειο), γίνετε μέσω VoIP τηλεφωνίας και είναι ατελής.  Απλά χρησιμοποιήστε το πρόθεμα «0» στην κλήση σας.

Με ποια ιδρύματα μπορείτε να επικοινωνήσετε

Τα διασυνδεδεμένα ιδρύματα στην υπηρεσία είναι:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογία
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Επίσης, όλα τα προαναφερόμενα Ιδρύματα επικοινωνούν και με τα γραφεία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ.

Παρατηρήσεις:

 • Η υπηρεσία αναφέρεται αποκλειστικά σε κλήσεις προς αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν στα ιδρύματα που συμμετέχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσπάθεια σας θα αποτύχει.