Μετάβαση της Υπηρεσίας VPN στο domain του ΕΛΜΕΠΑ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 θα αλλάξει ο τρόπος πιστοποίησης των χρηστών και συγκριμένα έγινε μετάβαση από λογαριασμούς τύπου @teicrete.gr σε λογαριασμούς τύπου @hmu.gr

Προσωπικό με λογαριασμό τύπου username@staff.teicrete.gr θα πρέπει να αλλάξει σε username@hmu.gr
Προσωπικό με λογαριασμό τύπου username@cs.teicrete.gr θα πρέπει να αλλάξει σε username@cs.hmu.gr
Φοιτητής με λογαριασμό τύπου username@edu.teicrete.gr θα πρέπει να αλλάξει σε username@edu.hmu.gr

Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία VPN δείτε εδώ: https://www.nmc.hmu.gr/service_vpn

 

Ημερομηνία Ανάρτησης