10. Εγκαταστάσεις του Τ.Τ.Δ

 

Το Τ.Τ.Δ στεγάζεται στα εργαστήρια του Τομέα μαθημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και επιπλέον διαχειρίζεται χώρους σε όλα τα κτίρια του Ιδρύματος, στους οποίους στεγάζεται ο παθητικός (καλωδίωση χαλκού και οπτικών ινών) και ενεργός εξοπλισμός του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.