ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Δ.Δ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

                                                                                                      Ηράκλειο 15/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 ΘΕΣΕΙΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη το Μάρτιο.

 

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Κτίριο Γ.Τ.Θ.Ε, 2ος όροφος

Τηλ. 2810 – 379800                                                                

 

Ημερομηνία Ανάρτησης