6. Υπηρεσία υποστήριξης

 

Η υποστήριξη της υπηρεσίας γίνεται ηλεκτρονικά!

Για οποιαδήποτε πληροφορία/βοήθεια ή όποιο πρόβλημα, μπορείτε να συμπληρώσετε την Γενική Αίτηση.

Επίσης, στη ίδια διεύθυνση μπορείτε να στείλετε τα σχόλια σας, σχετικά με πιο πάνω κείμενο. Οι προτάσεις σας είναι πάντα ευπρόσδεκτες.