Τι είναι το HMUid;

 

Το HMUid είναι το όνομα χρήστη ή username. Χρησιμοποιείται για την είσοδο σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ που είναι διασυνδεδεμένες με την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP).

Περισσότερες πληροφορίες για το ποιο είναι το δικό σας HMUid θα βρείτε εδώ.