Πώς μπαίνω στον Εύδοξο;

 

Ο Εύδοξος είναι η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης που έχουν παραλάβει κωδικούς εισόδου από την Γραμματεία (για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθημάτων) έχουν πρόσβαση στον Εύδοξο.

Το username για την είσοδο στον Εύδοξο είναι το TeiCreteID του κάθε φοιτητή (πληροφορίες θα βρείτε εδώ).
Το password για την είσοδο στον Εύδοξο είναι ίδιο με τον κωδικό που έχετε παραλάβει από την Γραμματεία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθημάτων.

Οδηγίες σχετικά με την χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ.