Οδηγίες σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο

 

Στο χώρο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ υπάρχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω access points που υπάρχουν στα κτίρια του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ανάλογα σε ποιο σημείο βρίσκεστε, εμφανίζονται τα παρακάτω ονόματα διαθέσιμων ασύρματων δικτύων (SSID). Συγκεκριμένα:

  • Για τα εξωτερικά access points με όνομα δικτύου (SSID): HMU_WIFI, συνδέεστε με χρήση του HMUid σας.
  • Για το κτίριο Νέων Αιθουσών Διδασκαλίας με όνομα δικτύου (SSID): HMU-GUEST, συνδέεστε με χρήση του HMUid σας.
  • Στο κτίριο της ΣΕΥΠ υπάρχουν 4 acces points με ονόματα (SSID): seyp-wireless1, seyp-wireless2, seyp-wireless3, seyp-wireless4, στα οποία για να συνδεθείτε χρειάζεται κωδικός πρόσβασης (password), τον οποίο τον ζητάτε από την γραμματεία της σχολής.
  • Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 2 acces points με ονόματα (SSID): lib-wireless1 και lib-wireless2, όπου για να συνδεθείτε χρειάζεται κωδικός πρόσβασης (password), τον οποίο τον ζητάτε από τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης.